سدیم کلراید مرک

نوع محصول:مواد شیمیایی
دسته بندی محصول:مواد شیمیایی آزمایشگاهی
زیر دسته بندی محصول:Merck Millipore
برای خرید تماس بگیرید
ArioExir
درباره محصول

سدیم کلراید 

برند مرک آلمان

۱۰۲۴۰۶

Merck

تعداد:
رنگ: