دی سدیم اگزالات مرک

نوع محصول:مواد شیمیایی
دسته بندی محصول:مواد شیمیایی آزمایشگاهی
زیر دسته بندی محصول:Merck Millipore
برای خرید تماس بگیرید
ArioExir
درباره محصول

سدیم اگزالات

برند مرک آلمان

۱۰۲۴۰۷

Merck

تعداد:
رنگ: