آناروتست

نوع محصول:مواد شیمیایی
دسته بندی محصول:مواد شیمیایی آزمایشگاهی
زیر دسته بندی محصول:Merck Millipore
برای خرید تماس بگیرید
ArioExir
درباره محصول

شماره کاتالوگ 132371

اطلاعات محصول
کد HS 00 19 3822
سطح کیفیت MQ200

اطلاعات ایمنی بر اساس GHS
کلاس ذخیره سازی 10 - 13 سایر مایعات و جامدات
WGK WGK 3 بسیار خطرناک برای آب

اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل
ذخیره سازی در دمای 15+ تا 25+ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

تعداد:
رنگ: