تست پراستیک اسید

نوع محصول:مواد شیمیایی
دسته بندی محصول:مواد شیمیایی آزمایشگاهی
زیر دسته بندی محصول:Merck Millipore
برای خرید تماس بگیرید
ArioExir
درباره محصول

شماره کاتالوگ 110084
جایگزین می کند 10084-1; 10084
بررسی اجمالی پراستیک اسید یک ضدعفونی کننده پرکاربرد است. این آزمایش - حتی در حضور پراکسید هیدروژن - برای آزمایش عدم وجود باقی مانده اسید پراستیک پس از چرخه های شستشو قابل استفاده است.

اطلاعات محصول
کد HS 00 19 3822
سطح کیفیت MQ100

اطلاعات ایمنی بر اساس GHS
کلاس ذخیره سازی 10 - 13 سایر مایعات و جامدات
WGK WGK 1 کمی برای آب خطرناک است

اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل
ذخیره سازی در دمای 2+ تا 8+ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

تعداد:
رنگ: