دیاتریزویک اسید

نوع محصول:مواد شیمیایی
دسته بندی محصول:مواد شیمیایی آزمایشگاهی
زیر دسته بندی محصول:USP
برای خرید تماس بگیرید
ArioExir
درباره محصول

  • لات فعلی: J0J206
  • شماره CAS: 1713-07-1
  • کد سیستم هماهنگ (HS) *: 292429
  • شماره سازمان ملل: N/A
  • شماره NDC: N/A
  • استاندارد(های) مستند مرتبط: مشاهده
  • فرمول مولکولی: C9H7I3N2O3
  • نوع ظرف: VIAL
  • ماده کنترل پایه (مواد %): N/A

تعداد:
رنگ: