آموکسی سیلین ترکیب A

نوع محصول:مواد شیمیایی
دسته بندی محصول:مواد شیمیایی آزمایشگاهی
زیر دسته بندی محصول:USP
برای خرید تماس بگیرید
ArioExir
درباره محصول

شماره کاتالوگ:
1031514
وزن خالص:
15 میلی گرم
شماره CAS:
551-16-6
شماره NDC:
N/A

لات فعلی: R12660
شماره CAS: 551-16-6
کد سیستم هماهنگ (HS) *: 293499
شماره سازمان ملل: N/A
شماره NDC: N/A
استاندارد(های) مستند مرتبط: مشاهده
فرمول مولکولی: C8H12N2O3S
نوع ظرف: VIAL
ماده کنترل پایه (مواد %): N/A

تعداد:
رنگ: