آموکسی سیلین ترکیب H

نوع محصول:مواد شیمیایی
دسته بندی محصول:مواد شیمیایی آزمایشگاهی
زیر دسته بندی محصول:USP
برای خرید تماس بگیرید
ArioExir
درباره محصول

شماره کاتالوگ:
1031616
وزن خالص:
15 میلی گرم
شماره CAS:
205826-86-4
شماره NDC:

لات فعلی: R120A0
شماره CAS: 205826-86-4
کد سیستم هماهنگ (HS) *: 292250
شماره سازمان ملل: N/A
شماره NDC: N/A
استاندارد(های) مستند مرتبط: مشاهده
فرمول مولکولی: C13H17NO4
نوع ظرف: VIAL
ماده کنترل پایه (مواد %): N/AN/A

تعداد:
رنگ: