آموکسی سیلین 200 میلی گرم

نوع محصول:مواد شیمیایی
دسته بندی محصول:مواد شیمیایی آزمایشگاهی
زیر دسته بندی محصول:USP
برای خرید تماس بگیرید
ArioExir
درباره محصول

لات فعلی: R106H0
شماره CAS: 61336-70-7
کد سیستم هماهنگ (HS) *: 294110
شماره سازمان ملل: N/A
شماره NDC: N/A
استاندارد(های) مستند مرتبط: مشاهده
فرمول مولکولی: C16H19N3O5S.3H2O
نوع ظرف: VIAL
ماده کنترل پایه (مواد %): N/A

تعداد:
رنگ: