اجرای آزمایشگاه

خلاصه

طراحی آزمایشگاه های مختلف شیمی، فیزیک، میکروبیولوژی، تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی

اجرای آزمایشگاه

طراحی آزمایشگاه های مختلف شیمی، فیزیک، میکروبیولوژی، تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی

از سال ۱۳۸۰ با استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه با هدف مشاوره، طراحی و ساخت آزمایشگاه استاندارد تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی و عمومی آغاز به کار کرده ایم.

با توجه به سوابق اجرایی و مدیریتی مؤسسین، فعالیت های شرکت از مشاوره فنی و طراحی آزمایشگاه آغاز شد.به مرور با افزایش توان و ظرفیت های فنی و اجرایی و همچنین احساس نیاز به ساخت ازمایشگاههای استاندارد، تامین دستگاه های آزمایشگاهی، ارتقاء سطح کیفی مواد مصرفی و مواد شیمیایی در اولویت اهداف قرار گرفت.