هود آزمایشگاهی

خلاصه

حفاظت از محصول یا نمونه‌های آزمایشگاهی در برابر فاسد شدن، تجزیه شدن و قرارگیری در معرض هوای محیط و آلودگی آنهاحفاظت از محیط آزمایشگاه در برابر آلودگی مواد شیمیایی

هود آزمایشگاهی

حفاظت از محصول یا نمونه‌های آزمایشگاهی در برابر فاسد شدن، تجزیه شدن و قرارگیری در معرض هوای محیط و آلودگی آنها
حفاظت از محیط آزمایشگاه در برابر آلودگی مواد شیمیایی و انواع باکتری و سموم معلق در هوای آزمایشگاه
حافظت از سلامت کاربر آزمایشگاه در برابر فعل و انفعالات آزمایشگاه ، مواد شیمیایی ،انواع ویروس و باکتری و سموم
حفاظت از کارکنان آزمایشگاه در برابر بخارات سمی و آلوده
انتقال هوای آلوده از محیط آزمایشگاه به بیرون توسط فن های سانتریفیوژی نصب شده در برخی از انواع هود آزمایشگاهی شیمی

اما نکته قابل توجه این است که چرا وجود هود آزمایشگاه در محیطهای آزمایشگاهی ضروری است.

بسته به نوع و طبقه بندی هودهای آزمایشگاهی، وجود فن و فیلتر از استنشاق بخارات مضر و سمی، آتش سوزی و انفجار و سوختگی‌های حرارتی و شیمیایی جلوگیری می‌نماید و با تهویه مناسب محیط کار و آزمایشگاه محیط ایمن و سالمی را برای فعالیت فراهم می‌کند. شرکت تجهیزات آزمایشگاهی شیمی پژوه با داشتن سالها تجربه در زمینه تولید و ساخت هود آزمایشگاهی و واردات انواع هود آزمایشگاهی شامل (فیوم هود شیمیایی، هود لامینار، هود میکروبی و …) آماده ارائه خدمات به مراکز آموزشی و تحقیقاتی می‌با