طراحی آزمایشگاه

خلاصه

طراحی آزمایشگاه های مختلف شیمی، فیزیک، میکروبیولوژی، تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی

طراحی آزمایشگاه

طراحی آزمایشگاه های مختلف شیمی، فیزیک، میکروبیولوژی، تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی

 با استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه با هدف مشاوره، طراحی و ساخت آزمایشگاه استاندارد تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی و عمومی آغاز به کار کرده ایم.

با توجه به سوابق اجرایی و مدیریتی مؤسسین، فعالیت های شرکت از مشاوره فنی و طراحی آزمایشگاه آغاز شد.به مرور با افزایش توان و ظرفیت های فنی و اجرایی و همچنین احساس نیاز به ساخت ازمایشگاههای استاندارد، تامین دستگاه های آزمایشگاهی، ارتقاء سطح کیفی مواد مصرفی و مواد شیمیایی در اولویت اهداف قرار گرفت. با بهره گیری از دانش فنی روز که جزء لاینفک ارائه کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی محسوب می گردد، ایجاد ارتباط، همکاری و اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان مطرح و معتبر اروپایی مرتبط با حوزه های فعالیت در دستور کار شرکت قرار گرفت.